Skip to content

FSC® en PEFC-keurmerk

There is no planet B. Daarom gebruiken wij zoveel mogelijk hout met het FSC® en PEFC-keurmerk. Een betere wereld begint namelijk bij het maken van betere keuzes.

Duurzaam hout van ProWood

Hout uit duurzaam beheerde bossen

Hout met het FSC en PEFC-keurmerk komt uit duurzaam beheerde bossen. Duurzaam bosbeheer is noodzakelijk om de bossen ook in de toekomst gezond te houden. We horen je al denken: “Maar een FSC-bos wordt toch ook gekapt?” Nee dus!

Een FSC-bos bestaat uit 30 jaarvakken. Elk jaar mag maar in één vak worden gekapt en per hectare worden slechts enkele bomen geoogst. Op die manier kan het bos zich daarna herstellen. Zo kunnen mensen en dieren wél gewoon in een FSC-bos blijven wonen.

In duurzaam beheerde bossen wordt de leefomgeving van plant- en diersoorten zo min mogelijk verstoord. Ook dragen ze bij aan de leefomstandigheden van inheemse bevolkingsgroepen en arbeiders die betrokken zijn bij het bosbeheer. Ten slotte heeft een FSC-bos economische waarde waardoor het beschermd is tegen illegale houtkap.

In het streven naar een betere wereld is duurzaam bosbeheer cruciaal. Zo houden we biodiversiteit in stand, wordt klimaatverandering tegengegaan én zorgen we voor een onuitputtelijke bron van hernieuwbare grondstoffen.

Verschil FSC® en PEFC

FSC® (Forest Stewardship Council) is een internationale erkende standaard met grote naamsbekendheid. PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) werkt vooral met lokale keuringen om te bepalen of een bos PEFC-gecertificeerd kan worden, terwijl FSC per land kijkt wat het beleid is en wat er nodig is om het certificaat te behalen. Al verschilt de aanpak, beide keurmerken hebben hetzelfde doel voor ogen: streven naar 100% duurzaam bosbeheer waarbij rekening wordt gehouden met sociale, economische en milieuaspecten.

Wij geloven dat het goed is dat er verschillende keurmerken bestaan. Zo hebben boseigenaren de keuze welk van de twee systemen het best bij hen past én blijven ze gemotiveerd om voortdurend te verbeteren.

Onze ecologische voetafdruk

Onze ambitie is om in de toekomst alleen hout te gebruiken dat in een straal van 600-700 kilometer van onze fabriek in Panningen groeit. Uiteraard kiezen we daarbij alleen voor hout uit duurzaam beheerde bossen met het FSC en PEFC-keurmerk. Maar ook zorgen we zo voor de laagst mogelijke transportkosten en een verminderde CO2-uitstoot.

Zo garandeert Prowood dat ons hout duurzaam is en bijdraagt aan een betere wereld.

Bekijk hier onze certificeringen.

Benieuwd uit welk hout wij zijn gesneden? Get in touch.